آلیاژهای آلومینیوم


‭ ‬اين‭ ‬آلياژها‭ ‬جهت‭ ‬قطعاتي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬سبك‭ ‬بودن‭ ‬استحكام‭ ‬خوبي‭ ‬نيز‭ ‬نياز‭ ‬دارند‭.‬

قطعات‭ ‬مختلفي‭ ‬از‭ ‬آلياژهاي‭ ‬آلومينيوم‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬گردند‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬قطعاتي‭ ‬مانند‭ ‬اسپيرولايزرها‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬مختلف‭ ‬ريخته‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬آلياژهاي‭ ‬سري‭ ‬۳۰۰ ،۵۰۰ ،۷۰۰‭.... ‬كه‭ ‬جهت‭ ‬مصارف‭ ‬مختلف‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬گردد‭.‬

آلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومیآلیاژهای آلومینیومی